خوش آمدید
مؤسسه آموزش عالی دانا www.dana.ac.ir
پنجشنبه، 8 مهر ماه، 1395

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی ، ورود شما را به دوره آموزش عالی را تبریک گفته ، به اطلاع می رساند مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد :

ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری برای مهر از روز شنبه مورخ 3 مهرماه به بعد بعمل خواهد آمد .

 مدارک مورد نیاز :

الف : اصل مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم چهار ساله متوسطه(سه سری کپی)

ب : اصل مدرک تحصیلی دیپلم دوره سه ساله نظام جدید (سه سری کپی)

ج : اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (سه سری)

ب : اصل و کپی کارت ملی پشت رو (سه سری)

ج : 6 قطعه عکس 4*3 جدید (برادران مشمول خدمت 12 قطعه)

د : وضعیت نظام وظیفه می بایست مشخص باشد ارائه کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت و یا هرنوع مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید ، الزامی است. (کپی دو سری)

ه : رسید تائیدیه تحصیل خود از دفاتر پیشخوان خدمات دولت

کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی به (دفاتر پیشخوان خدمات دولت) مراجعه و تائیدیه (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام ارائه نمایند.

کلیه پذیرفته شدگان حتما حتما نام رشته قبولی و مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را در فرم دفتر پیشخوان اعلام نمایند.

 

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 33335222-074 تماس بگیرید.

آدرس : یاسوج بلوار عدل میدان انقلاب(عدل) خیابان امامت 6 مؤسسه آموزش عالی دانا

 

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان آزمون کاردانی پیوسته

ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی ، ورود شما را به مقطع کاردانی پیوسته تبریک گفته ، به اطلاع می رساند مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد :

 مدارک مورد نیاز :

الف : اصل مدرک تحصیلی دیپلم دوره سه ساله نظام جدید  یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسط نظام جدید متناسب با نوع رشته قبولی در یکی از شاخه های کاردانش و فنی حرفه ای از محل تحصیل مبنی بر گذراندن کلیه کلیه واحدهای درسی ، کارورزی و کارآموزی در دوره سه ساله تا پایان شهریور 1395 که به تایید رئیس مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد . (4 سری کپی)

ب :  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (4 سری)

ج : اصل و کپی کارت ملی (4 سری)

د : 6 قطعه عکس 4*3 جدید (برادران مشمول خدمت 12 قطعه)

س : وضعیت نظام وظیفه می بایست مشخص باشد ارائه کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت و یا هرنوع مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید ، الزامی است. (کپی دو سری)

ه : رسید تائیدیه تحصیل خود از دفاتر پیشخوان خدمات دولت

کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی دیپلم به(دفاتر پیشخوان خدمات دولت)راجعه و تائیدیه (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام ارائه نمایند.

کلیه پذیرفته شدگان حتما حتما نام رشته قبولی و مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل خود را در فرم دفتر پیشخوان اعلام نمایند.

ی : پرداخت شهریه علی الحساب به مبلغ 500 هزار تومان(پانصد هزار تومان) قابل ذکر است مبلغ فوق از طریق دستگاه کارت خوان در خود مؤسسه انجام می پذیرد لذا از آوردن هرگونه وجه نقدی جداً بپرهیزید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره (داخلی 3) 33335222-074  33344783-074 , 09176606424 تماس بگیرید.

آدرس : یاسوج بلوار عدل میدان انقلاب(عدل) خیابان امامت 6 مؤسسه آموزش عالی دانا

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان آزمون کاردانی به کارشناسی

ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی ، ورود شما را به مقطع کارشناسی نا پیوسته تبریک گفته ، به اطلاع می رساند مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد :

ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای مهر 95 از روز  شنبه مورخ 27 شهریورماه به بعد بعمل خواهد آمد .

 مدارک مورد نیاز :

الف : اصل مدرک تحصیلی کاردانی (سه سری کپی)

ب :  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (سه سری)

ج : اصل و کپی کارت ملی پشت رو (سه سری)

د : 6 قطعه عکس 4*3 جدید (برادران مشمول خدمت 12 قطعه)

س : وضعیت نظام وظیفه می بایست مشخص باشد ارائه کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت و یا هرنوع مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید ، الزامی است. (کپی دو سری)

ی : پرداخت شهریه علی الحساب به مبلغ 500 هزار تومان(پانصد هزار تومان) قابل ذکر است مبلغ فوق از طریق دستگاه کارت خوان در خود مؤسسه انجام می پذیرد لذا از آوردن هرگونه وجه نقدی جداً بپرهیزید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 33335222-074 تماس بگیرید.

آدرس : یاسوج بلوار عدل میدان انقلاب(عدل) خیابان امامت 6 مؤسسه آموزش عالی دانا

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد
 

ضمن آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی ، ورود شما را به مقطع کارشناسی ارشد تبریک گفته ، به اطلاع می رساند مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد :

الف : اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آن

ب : 6 قطعه عکس 4*3 جدید (برادران مشمول خدمت 12 قطعه)

ج : اصل و کپی کارت پایان خدمت  یا کارت معافیت (دو سری)

تذکر 1 : دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی نیازی به ارائه مدرک بند "ج" را ندارند.

تذکر 2 : کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش باید هنگام ثبت نام آخرین حکم استخدامی خود را ارئه نمایند .

د : اصل و کپی گواهی نامه دوره کارشناسی (چهار سری)

تبصره :

یک : در صورت نداشتن گواهی نامه کارشناسی فرم شماره 14 را دانلود کرده پس از تکمیل در دانشگاه مقطع کارشناسی در زمان ثبت نام تحویل نمایید.

برای دانلود فرم شماره 14 کلیک کنید.

دو : دانشجویانی که حداکثر تا تاریخ 1395/06/31 فارغ التحصیل می شوند فرم شماره 15 را دانلود کرده پس از تکمیل در دانشگاه مقطع کارشناسی در زمان ثبت نام تحویل نمایید.

برای دانلود فرم شماره 15 کلیک کنید.

ه : تاییدیه و ریز نمرات مقطع کارشناسی

و : دانشجویانی که با استفاده سهمیه رزمندگان و یا سهمیه رتبه اول پذیرفته شده اند لازم است حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ورود به دانشگاه نسبت به اخذ تاییدیه مربوط و ارائه آن به اداره پذیرش و ثبت نام اقدام نمایند.

م : پرداخت فیش بررسی صلاحیت عمومی سازمان سنجش به شماره حساب 4001021101007489 بنام خزانه سازمان سنجش به مبلغ 29 هزار تومان قابل واریزی در شعب بانک ملی سراسر کشور.

ی : پرداخت شهریه علی الحساب به مبلغ 700 هزار تومان(هفصد هزار تومان) قابل ذکر است مبلغ فوق از طریق دستگاه کارت خوان در خود مؤسسه انجام می پذیرد لذا از آوردن هرگونه وجه نقدی جداً بپرهیزید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره (داخلی 3) 33335222-074  33344783-074 , 09176606424 تماس بگیرید.

آدرس : یاسوج بلوار عدل میدان انقلاب(عدل) خیابان امامت 6 مؤسسه آموزش عالی دانا

آغاز ثبت نام کاردانی پیوسته از چهارشنبه 22 اردیبهشت 95
مؤسسه آموزش عالی دانا برای ترم مهر95 ازبین دارندگان مدرک دیپلم (فنی حرفه ای و کاردانش) برای مقطع کاردانی پیوسته از طریق آزمون دانشجو می پذیرد.   کد رشته ...
سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1395 ادامه خبر
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر می رساند: دانشجویانی که نسبت به دروس آقای مدحتی اعتراض دارند روز شنبه ساعت  12-10  جهت بررسی به ساختمان آموزش مراجعه ...
پنجشنبه، 29 بهمن ماه، 1394 ادامه خبر
پرداخت حق التدریس
قابل توجه همکاران محترم: پرداخت حق­ التدریس منوط به تحویل اوراق و نهایی کردن نمرات دروس مربوطه می­ باشد. معاونت آموزشی مؤسسه ...
يكشنبه، 11 بهمن ماه، 1394 ادامه خبر
زمان برگزاری آزمایشگاه شیمی، فیزیک و زیست
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند: دروس آزمایشگاه فیزیک، شیمی و زیست در تاریخ 1394/11/10 در محل دانشگاه دولتی برگزار می گردد. ...
پنجشنبه، 1 بهمن ماه، 1394 ادامه خبر
ثبت نام کربلای معلی
قابل توجه دانشجویان عزیز و همکاران گرامی؛ جهت ثبت نام کربلای معلی از تاریخ اول دیماه به مدت یک هفته به سایت auy.nahad.ir  مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان. ...
شنبه، 5 دي ماه، 1394 ادامه خبر
برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو
مراسم بزرگداشت روز دانشجو در این مراسم فریدون داوری معاونت محترم آموزش ضمن تبریک فرار رسیدن روز دانشجو 16 آذر را به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعما ...
يكشنبه، 22 آذر ماه، 1394 ادامه خبر
غرفه مؤسسه آموزش عالی دانا در نمایشگاه هفته پژوهش
غرفه مؤسسه آموزش عالی دانا در نمایشگاه هفته پژوهش واقع در مصلی امام خمینی(ره) یاسوج   ...
سه شنبه، 17 آذر ماه، 1394 ادامه خبر
سری دوم تصاویر کارگاه اسکیس
...
سه شنبه، 17 آذر ماه، 1394 ادامه خبر
کلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش عالی دانا می باشد. 1391 ©
Designer & Admin: Seyed Mohsen Ghasemian    www.PicPars.com