عنوان
تعطیلات تابستانی (شنبه، 5 مرداد ماه، 1398)
ثبتنام بدون کنکور (شنبه، 5 مرداد ماه، 1398)
جابجایی امتحانات 23 خرداد (شنبه، 25 خرداد ماه، 1398)
پذیرش بدون کنکور (دوشنبه، 20 خرداد ماه، 1398)
مسابقات دانشجویی (چهارشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1398)
کنکور کاردانی به کارشناسی98 (چهارشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1398)
پذیرش بدون کنکور (دوشنبه، 1 بهمن ماه، 1397)
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97 (دوشنبه، 19 شهريور ماه، 1397)
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 (چهارشنبه، 14 شهريور ماه، 1397)
تعطیلات مرداد ماه (سه شنبه، 26 تير ماه، 1397)
قهرمانی تیم فوتبال مؤسسه آموزش عالی دانا یاسوج (شنبه، 16 تير ماه، 1397)
ثبت نام بدون کنکور (دوشنبه، 7 خرداد ماه، 1397)
قهرمانی تیم فوتبال مؤسسه آموزش عالی دانا یاسوج (چهارشنبه، 26 ارديبهشت ماه، 1397)
ثبتنام کاردانی به کارشناسی 97 (يكشنبه، 23 ارديبهشت ماه، 1397)
تعطيلي بدليل وقوع زمين لرزه (پنجشنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1397)
قهرمانی تیم فوتبال مؤسسه آموزش عالی دانا یاسوج (پنجشنبه، 24 اسفند ماه، 1396)
آیین نامه انتخاب واحد (پنجشنبه، 24 اسفند ماه، 1396)
تسلیت (دوشنبه، 30 بهمن ماه، 1396)
برتری تیم فوتبال موسسه آموزش عالی دانا در لیگ برتر (يكشنبه، 17 دي ماه، 1396)
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96 (چهارشنبه، 13 دي ماه، 1396)