تاریخ : دوشنبه، 13 آذر ماه، 1391
موضوع : دهه مبارک فجر مبارکباد

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

اعضا هیأت مؤسس، مدیریت و کارکنان مؤسسه آموزش عالی دانا این روز را به کلیه دانشجویان بویژه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی دانا تبریک و یاد شهدای دانشجو را گرامی می دارد.


منبع این مقاله : :مؤسسه آموزش عالی دانا ـ یاسوج
آدرس این مطلب : http://www.dana.ac.ir/26/16-آذر-روز-دانشجو-گرامی-باد/