تاریخ : پنجشنبه، 7 دي ماه، 1391
موضوع : اطلاعیه

دانشجوی برتر پژوهشی

جناب آقای اسکندری مدرس شیمی مؤسسه آموزش عالی دانا موفقیت شما را به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه یاسوج تبریک می گوییم.
پژوهش

منبع این مقاله : :مؤسسه آموزش عالی دانا ـ یاسوج
آدرس این مطلب : http://www.dana.ac.ir/31/دانشجوی-برتر-پژوهشی/