خوش آمدید
مؤسسه آموزش عالی دانا www.dana.ac.ir
شنبه، 30 فروردين ماه، 1393

ریاست موسسه

ریاست موسسه:

اطلاعات شخصي

نام: شیروان

نام خانوادگي: قرائتی

سال تولد:7/1/1340

نام پدر: مراد

رتبه:استاديار

وضعيت تحصيلي

 • دکتري فیزیک هسته ای
 • كارشناسي ارشد کیهانشناسی
 • كارشناسي فیزیک

اشتغال

رشته اصلي: فيزيک

رشته فرعي:-

گروه: فيزيک

دانشكده : علوم پايه

تاريخ شروع به کار:1/7/1375

نشاني محل كار: ياسوج- دانشگاه ياسوج- گروه فيزيک

پست الكترونيكي:gharaati@yu.ac.ir

                      

سوابق فعاليت‌هاي آموزشي

رديف

 

نام درس

مقطع تحصيلي

1

فیزیک هسته ا

کارشناسی

2

مکانيک کوانتوم 1و2

کارشناسي

3

مکانيک تحليلي1و2

کارشناسي

4

فيزيک پايه 3

کارشناسي

5

آزمايشگاه اپتيک

کارشناسي

6 الکترونیک

کارشناسي

7 دوزیمتری

کارشناسي

 

سوابق اشتغال

مسئوليت‌هاي اجرايي:

- مديريت گروه علوم پایه

- مدیر مرکز رشد و کارآفرینی

خدمات مفيد :

 

طرح‌هاي تحقيقاتي

 1. بهبودی کارآیی انژکتور
 2. تعیین دوز جذبی رسیده به نخاع.......

ثبت اختراع:

 1. اندازه گیری ضریب شکست گازها با استفاده از منشور متحرک
 2. تعیین چگالی آسفالت به کمک سی تی اسکن

انتشارات

 جزوه درسي :

 1. مکانیک کوانتومی
 2. اپتیک
 3. آزمایشگاه فیزیک 3

 

تاليف مقاله

مقالة ژورنال:

[1] Physics of Particle and Nuclei Letters

[2] Quark like Model and nuclear Binding Energy (Iranian Journal of scince & Tecnology)

 

مقاله کنفرانس:

[1] انرزی بستگی هسته ای بر پایه مدل کوارکی در نگرشی جدید به هسنه

[2] رهیافتی نوین به انرژی یستگی هسته ای در مدل جامع هسته ای

[3] فرایند واپاشی آلفا زا در مدل شبه کوارکی

[4] مدل شبه کوارکی و انرژی بستگی هسته ای

[5] بررسی خواص هسته ها در مدل جامع هسته ای :انرزی بستگی هسته ای ،انرژی شکافت و گشتاور مغناطیسی

[6] Quark like Model and nuclear Binding Energy- Nuclear and Particle Physics(شرم اشیخ مصر)

کارگاه آموزشي

برگزاري کارگاه آموزشي:

شرکت در کارگاه آموزشي:

- شرکت در کارگاه آموزشي روش تدريس

عضويت در انجمن‌ها

عضو انجمن فيزيک ايران- انجمن نجوم- انجمن هسته ای ایران

                         

سخنرانی:

 1. کاربرد فیزیک هسته ای دانشگاه یاسوج
 2. دنیای ذرات بنیادی  دانشگاه یاسوج
 3. مقایسه انرژی هسته ای با سایر انرژی ها دانشگاه پیام نور دهدشت
 4. تشکیل عالم دانشگاه پیام نور شیراز
 5. بایدها و نبایدهای انرژی هسته ای پیام نور یاسوج
بازديد : 1568 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : رزومه ریاست موسسه
static ©
کلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش عالی دانا می باشد. 1391 ©
Designer & Admin: Seyed Mohsen Ghasemian    www.PicPars.com